Teisinės paslaugos

UAB „INVESTUM LT“ greitai ir kvalifikuotai suteiks teisines paslaugas ir konsultacijas, parengs, išanalizuos ir įvertins sutartis ar kitus teisinius dokumentus.

Teikiamos teisinės paslaugos ir konsultacijos:

  • Įvairių komercinių sutarčių (pirkimo-pardavimo, rangos, paslaugų teikimo, tarpininkavimo, nuomos, paskolos ir kt. sutarčių) rengimas, jų teisinė analizė;
  • Konsultavimas komercinių sutarčių rengimo ir vykdymo klausimais;
  • Atstovavimas derybose su partneriais dėl sutarčių sudarymo;
  • Konsultacijos darbo teisės klausimais (darbo sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas, nutraukimas; drausminių nuobaudų skyrimas; darbuotojo materialinė atsakomybė ir kt. klausimais);
  • Darbo, konfidencialumo, visiškos materialinės atsakomybės bei kitų sutarčių rengimas;
  • Įvairių procesinių dokumentų (ieškinių, priešieškinių, atsiliepimų, skundų ir kt.) rengimas;
  • Teismo nutarčių ir sprendimų aiškinimas;
  • Atstovavimas santykiuose su verslo partneriais, klientais, valstybinėmis institucijomis;
  • Vidaus darbo taisyklių, pareiginių, saugos ir sveikatos instrukcijų ir kt. instrukcijų rengimas;
  • ir kitos paslaugos bei konsultacijos.