Skolų išieškojimas

UAB „INVESTUM LT“ padeda atgauti skolas. Vykdo ikiteisminį ir teisminį skolų išieškojimą.

Ikiteisminis skolų išieškojimas

  • parengiame ir išsiųnčiame pretenzijas ir įspėjimus skolininkams apie jų neįvykdytus ar netinkamai vykdomus finansinius įsipareigojimus.
  • vedame derybas su skolininkais dėl jų įsiskolinimo grąžinimo galimybių, alternatyvių skolos padengimo būdų. Esant poreikiui su skolininku arba jo atstovu susitinkame asmeniškai, bendraujame ieškant priimtiniausio būdo padengti įsiskolinimus.
  • ruošiame susitarimus dėl skolos mokėjimo periodinėmis įmokomis ir sudarome mokėjimų grafikus.

Teisminis skolų išieškojimas

Išnaudojus ikiteismines priemones ir nesusigrąžinus skolos – dėl skolos priteisimo kreipiamasi į teismą.

Įvertiname esamą situaciją, įsisikolinimo specifiką ir pasiūlome priimtiniausią skolos priteisimo teisminiu keliu būdą. Paruošime reikiamus dokumentus ir pateiksime juos teismui.

Taip pat skolą priteisus teisminiu keliu, vykdomas priverstinis išieškojimas, kurio metu galimas skolininko turto, lėšų areštas, išieškojimas iš darbo užmokesčio ar kitų gaunamų pajamų ir kitos priverstinio vykdymo priemonės.

Siūlome veikti aktyviai, pareiškiant reikalavimą dėl skolos grąžinimo teisminiu keliu, nes delsiant laiku pradėti išieškojimo procesus, rizikuojate visai nebeatgauti pinigų!