Archyvų tvarkymas

UAB „INVESTUM LT“ siūlo ir teikia profesionalias archyvo ir dokumentų tvarkymo paslaugas.

Bendrovė turi Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvo Respublikos Vyriausybės išduotą Licenciją verstis dokumentų tvarkymo veikla Nr. 0049.

Paslaugos:

  • ruošiame dokumentus archyviniam saugojimui;
  • tvarkome ir perduodame likviduojamų įmonių dokumentus archyvams;
  • teikiame konsultacijas dokumentų archyvavimo ir saugojimo klausimais;
  • kita.